Waarom SVn

SVn is expert en onafhankelijk financieel partner voor overheden op het gebied van de woon- en leefomgeving. Wij stimuleren en faciliteren maatschappelijke ontwikkeling met financiële instrumenten en dienstverlening. Dat doen wij als onafhankelijke stichting en zonder winstoogmerk. SVn staat voor duurzaam financieren met een hoog maatschappelijk rendement.

Van beleidsdoel naar concrete maatregelen

SVn beheert fondsen namens overheden en samenwerkingspartners. Hieruit verstrekken wij leningen voor maatregelen die bijdragen aan beleidsdoelen. Dat doen wij via producten als de Starterslening, Duurzaamheidslening en de Blijverslening. Maar ook vanuit fondsen zoals het BNG Duurzaamheidsfonds, het FSFE en de JESSICA fondsen ED, FRED en SOFIE.

SVn spreekt de taal van overheid, particulier én ondernemer

SVn is een solide en betrouwbare partner voor overheden. Wij voeren al bijna 20 jaar financiële regelingen uit voor overheden en hebben ervaring met kredietverlening aan zowel particulieren als ondernemers.

Alle financiële expertise onder één dak

SVn bedenkt voortdurend hoe financieringsinstrumenten kunnen helpen bij het stimuleren van maatschappelijke ontwikkelingen. We reageren op vragen vanuit de markt en signaleren relevante ontwikkelingen zo vroeg mogelijk. Als we een trend zien, nodigen we overheden en andere samenwerkingspartners uit om samen na te denken over oplossingen. Met elkaar bespreken we hoe financieringsinstrumenten ingezet kunnen worden om hier beweging in te krijgen.

SVn ontzorgt

Van advies over de vorming van een fonds tot het verstrekken en beheren van leningen: SVn biedt een totaalpakket aan. We staan dichtbij de markt, denken graag mee over oplossingen en zien het als onze taak om maatwerk te leveren. Hierdoor kunnen projecten en werkzaamheden die bijdragen aan een maatschappelijke ontwikkeling, maar niet (volledig) onder marktvoorwaarden gefinancierd kunnen worden, tóch doorgaan.