Revolverend fonds

Wat is een revolverend fonds?

In een revolverend fonds komt het uitgeleende geld weer terug zodat het opnieuw beschikbaar komt voor nieuwe leningen. Dit is een beproefde manier van duurzaam financieren.

Een ‘revulving fund’ of revolverend fonds is een goed alternatief voor het traditionele subsidiëren. Door aflossing (en eventueel rentebetaling) komt het uitgeleende geld weer terug in het provinciale of gemeentelijke fonds. Op dat moment is het weer beschikbaar voor nieuwe leningen.

Revolverend fonds