Producten

Duurzaamheidslening

Wat is de Duurzaamheidslening?

Om te voldoen aan de Europese doelstellingen voor CO2-reductie moeten Nederlandse gemeenten in 2020 30% minder CO2 uitstoten. Het energiezuinig maken van de woningvoorraad is daarom voor veel gemeenten een belangrijke doelstelling.

Met de Duurzaamheidslening maakt u het particuliere woningeigenaren makkelijk om tegen aantrekkelijke voorwaarden energiebesparende maatregelen in of aan hun woning te treffen. Zo wordt de bestaande woningvoorraad energiezuiniger. Voor de woningbezitter vallen de lasten van de Duurzaamheidslening in de meeste gevallen weg door een lagere energierekening.

Let op: De Duurzaamheidslening is bestemd voor particuliere woningeigenaren. Wilt u een andere doelgroep stimuleren of het maatregelenpakket uitbreiden met bijvoorbeeld funderingsherstel, kijk dan bij de Stimuleringslening.

House

Hoe werkt de Duurzaamheidslening?

De Duurzaamheidslening is bestemd voor particuliere woningeigenaren. U als gemeente of provincie bepaalt de voorwaarden. Dit betekent dat er binnen uw gemeente of provincie speciale afspraken kunnen gelden.

U bepaalt bijvoorbeeld zelf het jaarbudget en toepassingsbereik: bestaande bouw of nieuwbouw, een specifieke wijk of een maximale WOZ-waarde. Ook beslist u welke energiebesparende en/of –opwekkende maatregelen in aanmerking komen. Onze relatiemanagers helpen u graag met het opstellen van een verordening.

Benieuwd hoe het aanvraagproces van de aanvrager er bij uw gemeenten of provincie eruit ziet? Bekijk het stappenplan voor particulieren.

Kenmerken van de Duurzaamheidslening

 • Het leenbedrag is minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,-. U mag een hoger minimum of een lager maximum hanteren.
 • De looptijd is tot een bedrag van € 7.500,- 10 jaar. Voor een hoger bedrag geldt een looptijd van 15 jaar.
 • De rente wordt vastgesteld op de datum van binnenkomst van de aanvraag bij SVn.
 • De rente is het 10- of 15 –jaar vaste rentetarief van de Duurzaamheidslening van SVn. Bekijk hier de actuele rentetarieven.
 • De Duurzaamheidslening is een maandannuïteit en moet voor de laatste dag van iedere maand worden betaald.
 • De maandtermijnen worden iedere maand met de restschuld verrekend.
 • De maandtermijn bestaat uit een aflossingsdeel en een rentedeel. Het aflossingsdeel wordt gedurende de looptijd maandelijks groter. Het rentedeel wordt maandelijks kleiner. De maandtermijn blijft gelijk.
 • De lening wordt consumptief verstrekt.
 • De lening wordt verstrekt via een bouwkrediet.
 • De financiële middelen in het bouwkrediet kunnen afkomstig zijn uit verschillende bronnen (bijv. eigen geld of subsidies).
 • Wij (SVn) betalen nooit meer uit dan beschikbaar is in het bouwkrediet.
 • Boetevrij aflossen is altijd (geheel of gedeeltelijk) mogelijk met een minimum van € 250,-.

* U kunt ervoor kiezen af te wijken van het bouwkrediet en het bedrag direct naar de aanvrager over te maken. Dit neemt u op in uw verordening.

Wat betaalt u voor de Duurzaamheidslening?

U betaalt jaarlijks een beheervergoeding van 0,5% over de schuldrest van de leningen.

Provinciale bijdrage

Bent u een gemeente? Uw provincie kan gemeenten steunen bij het verstrekken van de Duurzaamheidslening. Bekijk hier of uw provincie het provinciaal Duurzaamheidsfonds voert.

Bent u een provincie? U kunt zelf de Duurzaamheidslening voeren óf de financiering van de lening delen met de bijbehorende gemeenten. Wanneer er sprake is van een co-productie is het voor gemeenten erg aantrekkelijk om de Duurzaamheidslening als stimuleringsinstrument in te zetten. U bepaalt samen met ons hoe u dit fonds invult.

De Duurzaamheidslening aanbieden?

Overweegt u om de Duurzaamheidslening aan te bieden? Wij helpen u graag. In 3 eenvoudige stappen regelt u de lening: