Producten

Blijverslening

Wat is de Blijverslening?

Met de Blijverslening bevordert een gemeente of provincie zelfstandig thuis wonen. De Blijverslening is bestemd voor eigenaren-bewoners en huurders en kan door een gemeente of provincie zowel hypothecair als consumptief worden aangeboden.

Het aantal ouderen in Nederland neemt de komende jaren sterk toe. Het CBS verwacht dat in 2040 ruim een kwart van de bevolking ouder is dan 65 jaar. Van hen is een derde deel ouder dan 80 jaar. Daarmee verandert de dynamiek op de woningmarkt.

De ouderen van nu zijn honkvaster dan de ouderen van vroeger. Ouderen willen steeds vaker oud worden in de woning en de buurt waar ze nu wonen. Een samenleving met steeds meer ouderen stelt andere eisen aan de kwaliteit van de woningvoorraad en de woonomgeving.

De belangrijkste oplossing voor het geschikt maken van de woningvoorraad ligt niet in nieuwbouw, maar in aanpassing van de bestaande woningvoorraad. Gemeenten hebben de zorg de woningvoorraad te laten aansluiten bij de ouder wordende bevolking. Hiervoor zijn er in veel gemeenten meer levensloopbestendige en daarmee toekomstbestendige woningen nodig. Dit is niet alleen belangrijk voor de woningvoorraad, maar ook voor de beleidsopgave van het sociale domein: langer zelfstandig thuis wonen zorgt voor blije inwoners die daardoor vaker gebruik kunnen maken van hun eigen netwerk en veelal pas later hoge zorgkosten maken.

Gemeenten kunnen senioren stimuleren na te denken over het levensloopbestendig maken van hun woning en het aanbrengen van woningaanpassingen. Hiervoor is een cultuurverandering en bewustwording nodig. Voor de mensen díe besluiten de woning aan te passen speelt de financiering een rol. Lang niet alle senioren hebben voldoende spaargeld om dergelijke maatregelen te betalen. Ook is het voor deze doelgroep moeilijk om geld te lenen.

House

Hoe werkt de Blijverslening?

U stemt de Blijverslening af op uw eigen beleidsdoelstellingen. U stelt namelijk uw eigen voorwaarden op voor het verstrekken van de lening. Uw gemeente of provincie bepaalt zelf de voorwaarden. Dit betekent dat er binnen uw gemeente of provincie speciale afspraken kunnen gelden. Onze relatiemanagers helpen u graag met het opstellen van een verordening.

Benieuwd hoe het aanvraagproces van de aanvrager er bij uw gemeenten of provincie eruit ziet? Bekijk het stappenplan voor particulieren.

Tip: Het is mogelijk om de Blijverslening te combineren met subsidie. U kunt de subsidiegelden op een aparte rekening-courant bij SVn storten en SVn opdracht geven om de subsidie over te hevelen naar het bouwkrediet van de aanvrager. Informeer bij uw relatiemanager naar de mogelijkheden.

Kenmerken van de Blijverslening

De lening kan zowel consumptief en/of hypothecair verstrekt worden. Waarbij de belangrijkste verschillen zijn:

  • Leeftijdsgrens
  • Looptijd
  • Hoofdsom van de lening

In de download vindt u meer uitleg en hebben wij de verschillen tussen de consumptieve en hypothecaire Blijverslening op een rijtje gezet.

Download alle Blijverslening kenmerken

Wat betaalt u voor de Blijverslening?

U betaalt jaarlijks een beheervergoeding van 0,5% over de schuldrest van de leningen.

Provinciaal fonds voor Blijversleningen

Wilt u als provincie gemeenten aanmoedigen om de Blijverslening in te zetten via SVn? Dat kan met het Provinciaal fonds voor Blijversleningen. Als uw provincie de Blijverslening beschikbaar wil stellen, zijn er 2 opties: zelf de Blijverslening voeren óf de kosten voor de lening delen met de bijbehorende gemeenten.

Wanneer er sprake is van een coproductie - en de provincie deelt in de kosten - is het voor gemeenten financieel erg aantrekkelijk om de Blijverslening als stimuleringsinstrument in te zetten. Samen met ons bepaalt u de nadere voorwaarden over invulling van dit fonds.

De Blijverslening aanbieden?

Overweegt u om de Blijverslening aan te bieden? Wij helpen u graag. In 3 eenvoudige stappen regelt u de lening: