Nieuws

NIEUWS / 18-09-2017

SVn pleit voor Rijksbijdrage Starterslening

De starter op de woningmarkt is gebaat bij de Starterslening. De Rijksoverheid moet net als in 2006 en 2013 komen met een bijdrage voor de Starterslening. “Dat geeft ruimte om lokaal het vizier op scherp te zetten.”

Dat zei Jan Willem van Beek, directeur van SVn, woensdag in de Tweede Kamer tijdens een rondetafelgesprek over starters op de woningmarkt. “Wij herkennen de huidige problemen”, hield Van Beek de Kamerleden voor. “Je kunt rustig spreken van een déjà vu.”

Meer woningen bouwen 

In 2006 schreef minister Pieter Winsemius van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) in een brief aan de Tweede Kamer dat de krapte en overspannenheid van de woningmarkt alleen structureel verholpen kan worden door de bouw van meer woningen. Van Beek: “U zult velen, zo niet allen, aan deze kant van de tafel daarvoor horen pleiten vandaag.”

Wat doen we in de tussentijd?

Die nieuwbouw, zowel koop als huur, gaat er wel komen, stelt Van Beek. “Maar dat gaat wel even duren. In de tussentijd is de starter het kind van de rekening.” Winsemius zette destijds twee instrumenten in om de positie van starters te verbeteren: De koopsubsidie en de Starterslening. De koopsubsidie bestaat niet meer, de Starterslening wel. Van Beek: “De succesvolle inzet van een Rijksbijdrage voor de Starterslening van destijds past uitstekend bij onze actuele en urgente problemen. Svn pleit daarom voor een hernieuwde Rijksbijdrage.” 

Een Rijksbijdrage helpt de starter

Een Rijksbijdrage stimuleert gemeenten in landelijk gebied en in de stad om de Starterslening in te zetten. “Dat geeft ruimte om lokaal het vizier op scherp te zetten.” De Starterslening is maar een deel van de oplossing, realiseert Van Beek zich. “De Starterslening zorgt voor minder druk op de sociale huur en de middenhuur. Ook biedt het instrument jonge mensen de kans het huis dat ze willen te kopen, met een hypotheeklast die past binnen de huidige financiële spelregels.” 

Brede steun voor Starterslening

Ook andere partijen vinden de Starterslening een uitstekend instrument om de positie van de starter te verbeteren. VBO Makelaar en de gemeenten Mill en Sint Hubert en Westerveld noemden de Starterslening in hun position papers die voorafgaand aan het rondetafelgesprek naar de leden van de Algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst zijn gestuurd. De Volksbank en het Nibud zien meer in andere oplossingsrichtingen.