Nieuws

NIEUWS / 13-09-2017

Tweede Kamer praat over starters op de woningmarkt

Starters op de koopwoningmarkt hebben het moeilijk. De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst houdt vandaag een rondetafelgesprek over dit onderwerp. SVn-directeur Jan Willem van Beek schuift aan om uit te leggen hoe de Starterslening kan worden ingezet om de positie van de starter te verbeteren.

Het rondetafelgesprek Starters op de woningmarkt wordt op woensdag 13 september gehouden. Onder meer hypotheekverstrekkers, makelaars , gemeenten, het Nibud en de Vereniging Eigen Huis komen geven hun mening over de positie van starters op de woningmarkt. De position papers die de aanwezige partijen voorafgaan aan het rondetafelgesprek indienden zijn te lezen op de website van de Tweede kamer. 

Hoe kunnen we de positie van de starter versterken? Vergroot het woningaanbod en zet de Starterslening in. Dat staat in de position paper die SVn heeft gestuurd naar de leden van de Algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst voorafgaand aan het rondetafelgesprek ‘starters op de woningmarkt’ op 13 september. “De Starterslening draagt bij aan het vergroten van de koopmogelijkheden voor lagere en middeninkomensgroepen”, stelt directeur Jan Willem van Beek in de brief. 

Een belangrijk financieringsinstrument

SVn verstrekt de Starterslening op dit moment in 220 gemeenten. Sinds de introductie in 2002  heeft SVn ruim 40.000 Startersleningen verstrekt, waarvan bijna 27.000 in de laatste 5 jaar. De starter met een Starterslening heeft anno 2017 een inkomen tot circa € 48.000 ,- en is dus vooral voor de groep starters met lage- en middeninkomens een belangrijk financieringsinstrument.

Starterslening twee keer ingezet door Rijksoverheid

In 2006 en 2013 heeft de Rijksoverheid bijgedragen aan de Starterslening om zo lokale overheden te stimuleren de Starter een steuntje in de rug te geven. Het Rijk financierde 50 procent van de kosten van de revolverende lening. Omdat het Rijk de helft van elke Starterslening betaalde, konden deelnemende gemeenten met hetzelfde budget twee keer zoveel starters op de woningmarkt helpen.

Steuntje in de rug

De Starterslening is een aanvulling op de eerste hypotheek. In 2006 werd het instrument gebruikt om starters een kans te geven op de oververhitte woningmarkt. In 2013 was de rijksbijdrage bedoeld om de onderkant van de markt te stimuleren. Hierdoor ontstond doorstroming en kreeg de woningmarkt als geheel een impuls. 

De Starterslening in cijfers

  • De gemiddelde koopsom van een woning met Starterslening is € 161.000. De Starterslening bedient duidelijk de onderkant van de koopwoningmarkt.
  • De Starterslening voorkomt dat een grote groep woningzoekenden beroep doet op sociale huursector: 80% heeft inkomen < € 36.000 bruto per jaar.
  • De Starterslening biedt perspectief voor middeninkomens tot € 48.000,- ook in die gebieden waar beleggers niet bouwen en geen (middel dure) huurwoningen beschikbaar zijn.
  • De Starterslening bevordert doorstroming: 86 % van de kopers met Starterslening kocht een bestaande woning. De Starterslening bedient de doelgroep jonge starters: 91% van de starters is jonger dan 35 jaar.
  • De Starterslening is slechts een tijdelijke steun in de rug: Na 6 jaar betaalt 76% rente en aflossing, 3% alleen rente en heeft 17% afgelost.