Nieuws

Nieuws / 21-11-2022

Nieuwe voorwaarden NHG, wat verandert er?

De NHG-kostengrens stijgt naar € 405.000, maar er veranderen per 1 januari 2023 nog meer Voorwaarden & Normen van NHG. Dat heeft ook invloed op de Starterslening en andere hypothecaire leningen van SVn. We zetten de belangrijkste vier wijzigingen op een rij.

Deadline: 1 december

Aanvragen voor hypothecair leningen van SVn die voor 1 december 2022 compleet zijn, worden getoetst op basis van de NHG-voorwaarden van 2022. Aanvragen die na 1 december binnenkomen, worden getoetst op basis van de normen die van kracht zijn op het moment dat wij de offerte uitbrengen.

Nieuw format werkgeversverklaring

Bij de aanvraag van een hypotheek met NHG moet de werkgeversverklaring zijn ingevuld volgens het model van NHG. Dit model wordt in 2023 aangepast. Het geslacht van de aanvrager wordt voortaan niet meer vermeld.

NHG-kostengrens stijgt

In 2023 gaat de grens voor een NHG-hypotheek omhoog naar € 405.000. In 2022 was de grens € 355.000. Door deze verhoging krijgen meer huizenkopers toegang tot een hypotheek met NHG. Met Energie Besparende Voorzieningen wordt de kostengrens in 2023 € 429.300. De borgtochtprovisie – het eenmalige bedrag dat iemand voor een hypotheek met NHG betaalt -  blijft gelijk aan 2022, namelijk 0,6 procent.

Tweede inkomen telt 100 procent mee

Als er meerdere aanvragers met een inkomen zijn, wordt op basis van beide inkomens berekent hoeveel zij kunnen lenen. Voortaan telt het tweede inkomen 100 procent mee (was 90 procent).  

Kijk voor de overige wijzigingen op de website van NHG.

Nhg Logo