Nieuws

Nieuws / 17-01-2020

Nieuwe subsidieregels voor duurzame warmte in 2020

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) wijzigt per 1 januari 2020. Voor warmtepompen en zonneboilers blijft de subsidie van kracht voor bestaande bouw. Pelletkachels en biomassaketels worden dan niet langer gesubsidieerd.

Vanaf 2020 is de ISDE beschikbaar voor warmtepompen en zonneboilers in bestaande woningen. De mogelijkheid tot subsidie vervalt bij nieuwbouwwoning waarvan de omgevingsvergunning is afgegeven op of na 1 juli 2018. Sindsdien zijn netbeheerders namelijk niet langer verplicht om een nieuwe woning aan te sluiten op het aardgasnet. Alternatieven voor het verwarmen op aardgas worden hiermee dus al gestimuleerd. Volgens minister Wiebes is het effectiever om het gehele budget van de ISDE in te zetten voor de verduurzaming van bestaande gebouwen.

Pelletkachels en biomassaketels

De nadelen voor de luchtkwaliteit bij het gebruik van pelletkachels en biomassaketels zijn groter dan de beperking van de CO2-uitstoot van beide apparaten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.  De verwarmingstoestellen worden daarom niet meer gesubsidieerd vanaf 2020.

Subsidie voor isolatie

Voor isolatiemaatregelen is tot eind 2020 subsidie beschikbaar via de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH). Per 1 januari 2021 kan dat via de ISDE, naar aanleiding van de afspraak in het Klimaatakkoord dat deze regeling tot 2030 wordt verlengd en verbreed. De ISDE is te combineren met een Duurzaamheidslening, Stimuleringslening of Energiebespaarlening van het Nationaal Energiebespaarfonds.

SVn logo