Overzicht

Duurzaamheidslening Nijkerk

 • Comfortabeler wonen
 • U draagt bij aan een beter milieu
 • U bespaart op uw energiekosten*
Rentetarieven bekijken

Kom ik in aanmerking voor de Duurzaamheidslening?

Voordat u een Duurzaamheidslening kunt aanvragen, stelt Gemeente Nijkerk  vast of u voldoet aan de voorwaarden. Gemeenten en provincies stemmen deze voorwaarden af op hun eigen beleid. De voorwaarden kunnen dus verschillen per gemeente en/of provincie.

Voorwaarden Duurzaamheidslening

Nijkerk

Gemeente Nijkerk vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk woningen energiezuinig worden. U kunt via de website van SVn, of een aanvraagformulier in de gemeenten die nog niet digitaal werken, de lening aanvragen. De gemeente, provincie of een uitvoeringsorganisatie controleert dan of u aan de voorwaarden die de gemeente of provincie stelt voldoet. Vervolgens voert SVn de financiële toets uit. Als u in aanmerking komt verstrekt SVn de lening.

Deze lening wordt beschikbaar gesteld door uw gemeente.

Voor wie is de lening?

 • U bent meerderjarig en verblijfsgerechtigd in Nederland.
 • De Duurzaamheidslening is van toepassing op alleen bestaande bouw.
 • Deze regeling is van toepassing op woonruimte in de gemeente Nijkerk, die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning en/of participatie en investering in collectieve of coöperatieve,kleinschalige, duurzame energieopwekking in de gemeente Nijkerk.
 • Bijgebouwen die bedrijfsmatig worden gebruikt, zijn uitgesloten van de regeling.
 • Leeftijdsgrens: de aanvrager mag niet ouder zijn dan 75 jaar. In geval er sprake is van twee aanvragers wordt alleen het inkomen van de aanvrager die jonger is dan 76 jaar in de financieringsaanvraag meegenomen.
 • Inkomensgrens: n.v.t.

 

Condities van de lening

 • De Duurzaamheidslening is een consumptieve lening.
 • Tot een bedrag van € 7.500 is de looptijd 10 jaar, voor bedragen vanaf € 7.500 is de looptijd 15 jaar.
 • De hoogte van de Duurzaamheidslening is minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000.
 • Voor de lening geldt afhankelijk van het bedrag een rentetarief van de Duurzaamheidslening. De rente staat vast gedurende de looptijd van de lening.
 • De lening wordt verstrekt op basis van maandannuïteiten.
 • De lening wordt verstrekt via een bouwkrediet.
 • De lening wordt alleen verstrekt na een positieve krediettoets.
 • De lening kan altijd boetevrij worden afgelost met een minimum van € 250,-.
 • Het college wijst een aanvraag af indien het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren.
 • Het college wijst een aanvraag af indien deze wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen

Welke energiebesparende maatregelen komen in aanmerking?

 • Energiebesparende en/of duurzame maatregelen die worden toegepast in of bij de woningen ten behoeve van de woning. In het geval van nieuwbouw komen alleen bovenwettelijke maatregelen in aanmerking voor de regeling.
 • Participatie en investering in collectieve of coöperatieve,kleinschalige, duurzame energieopwekking in de gemeente Nijkerk.

Voor een volledige lijst met toegestane maatregelen verwijzen wij u naar uw gemeente of provincie.

Kosten

 • Eventuele kosten voor een financieel adviseur zijn voor uw eigen rekening.

Vragen?

Heeft u algemene vragen over het aanvraagproces of de lening, dan kunt u contact opnemen met SVn. Voor vragen over specifieke voorwaarden van de verordening kunt u ook contact opnemen met de gemeente/provincie/uitvoeringsorganisatie: mevrouw Batterink

Duurzaamheidslening aanvragen

Gemeente Nijkerk vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk woningen energiezuinig worden. Nadat u van Gemeente Nijkerk een aanvraagformulier heeft gekregen, verzorgt SVn de aanvraagprocedure, de financiële toets en het verstrekken van de lening.