Nieuws

Nieuws / 14-11-2018

Leiden ondersteunt duurzame ondernemers met duurzaamheidsfonds

De gemeente Leiden wil innovatieve ondernemers faciliteren, stimuleren en ondersteunen bij het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Daartoe heeft het college van burgemeester en wethouders (B&W) het duurzaamheidsfonds Leiden voor ondernemers en maatschappelijke organisaties ingesteld.

De Stimuleringslening is een maatwerkproduct waarmee een provincie of gemeente inwoners stimuleert om in een goede woon- en leefomgeving te investeren. De gemeente of provincie bepaalt de voorwaarden. 

Het fonds is van toepassing op ondernemingen en maatschappelijke organisaties die revolverende leningen aanvragen om hun duurzame project te financieren.  Dit kan variëren van het plaatsen van zonnepanelen op een bestaand gebouw tot nieuwbouwprojecten die energie gaan leveren. Vereiste is dat de te financieren projecten bijdragen aan het verlagen van de CO2-uitstoot in Leiden. Per uit te lenen euro moet een project tenminste 400 gram CO2-uitstoot besparen.

Meer informatie?

Uitgebreide informatie over de mogelijkheden en de voorwaarden vindt u op www.duurzaambouwloket.nl. Het Duurzaam Bouwloket is het digitale gemeentelijke energieloket waar u terecht kan voor gratis en onafhankelijk advies over energiebesparende- en duurzaamheidsmaatregelen. Zij kunnen u adviseren hoe u uw bedrijfsvoering energiezuinig kunt maken.

Samenwerking

 

Het Duurzaamheidsfonds Leiden voor ondernemers en maatschappelijke organisaties is een samenwerking tussen de gemeente Leiden, Omgevingsdienst West-Holland, Duurzaam Bouwloket en Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

SVn logo