Nieuws

Nieuws / 12-03-2019

Landelijk asbestfonds in ontwikkeling

Na 2024 mogen er geen asbestdaken meer op gebouwen liggen. Maar de subsidiepot is sinds eind 2018 leeg. Wat nu? SVn is achter de schermen hard aan het werk om, samen met onder andere de Rijksoverheid, decentrale overheden en banken, een goede financieringsoplossing te ontwikkelen.

Krachten bundelen

De komende zes jaar moet er ongeveer 80 miljoen vierkante meter asbestdaken worden gesaneerd. Ongeveer 75% daarvan bij agrarische bebouwing en 25% op particuliere woonhuizen en schuren. Om de sanering van deze daken te versnellen wordt er een landelijk fonds ontwikkeld. Een fonds waar zowel particulieren als agrariërs terecht kunnen om de sanering van hun asbestdaken te financieren.

Minder draagkracht

Door onze krachten te bundelen willen we vooral de doelgroepen ondersteunen die het niet kunnen betalen. Eigenaren moeten namelijk niet alleen saneren, maar ook hun daken vervangen. De kosten kunnen flink oplopen. Onder andere afhankelijk van het formaat van daken en de bereikbaarheid lopen de saneringskosten ver uiteen.

Kennis en ervaring

Er zijn op dit moment al verschillende overheden, zoals de gemeente Lelystad en provincies Drenthe en Limburg, die hun inwoners al een steuntje in de rug geven met bijvoorbeeld een Stimuleringslening. Bij het ontwikkelen van het nieuwe fonds is het aansluiten op lokale en regionale maatwerkoplossingen uiteraard een belangrijk aandachtspunt.

Hoeveel asbestdaken zijn er de afgelopen vijf jaar gesaneerd?

  • 2014: 6 miljoen vierkante meter
  • 2015: 7 miljoen vierkante meter
  • 2016: 10 miljoen vierkante meter
  • 2017: 11 miljoen vierkante meter
  • 2018: 12 miljoen vierkante meter

Bron: Rijksoverheid

Waarschuwingslint asbest