Jaarverslag 2023

01

Voorwoord

Met trots willen we benoemen dat we, midden in de uitvoering van onze strategie, steeds meer ervaren dat we bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen . De uitdagingen op de gebieden volkshuisvesting, energietransitie en stedelijke vernieuwing zijn aanzienlijk, en daarmee de behoefte aan slimme oplossingen en financieringsmogelijkheden onverminderd groot. Daar zijn onder meer de 21.000 leningen die SVn in 2023 verstrekte , met een hoofdsom van in totaal € 445 miljoen, bewijs voor.

Kenmerkend voor 2023 was de aanhoudende onzekerheid rondom de ontwikkeling van energieprijzen. Dat maakte verduurzaming een sterk groeiend en belangrijk thema . De val van het kabinet Rutte IV was onverwacht en impactvol. We merken dat demissionair minister De Jonge in interactie met een missionaire Tweede Kamer tóch kan doorgaan met regie pakken op het terrein van wonen. Mede dankzij deze landelijke regie ontstaat er ruimte voor SVn om met partners te werken aan nieuwe ideeën en oplossingen .

Vanuit onze missie en strategische ambities zien we nog steeds forse uitdagingen die op een oplossing wachten. Dat was in 2023 niet minder dan voorgaande jaren. Zo is helder dat de markt voor starters lastig is en blijft . Wat er nu al voor hen gedaan wordt, lost op korte termijn niet alles op. Uit onderzoek van SVn in samenwerking met NHG blijkt dat starters veel regelingen kunnen gebruiken om een woning te kopen, waarvan de SVn Starterslening het meest wordt ingezet . Indirect helpt SVn starters met de Transformatiefaciliteit, waarmee woningbouwprojecten sneller van de grond komen en dat zo het aanbod van woningen vergroot.

Ook duidelijk is dat VvE’s veel belemmeringen ervaren om hun gebouwen te onderhouden en te verduurzamen. Dat ligt niet alleen aan complexe besluitvormingsprocessen en technische uitdagingen, maar ook aan de financierbaarheid van (achterstallig) onderhoud in combinatie met verduurzaming. SVn helpt kleine VvE’s sinds 2023 met financiering met NHG . Grote VvE’s kunnen in de loop van 2024 bij ons terecht, wanneer het Toekomstbestendig onderhoudsfonds VvE’s is gelanceerd. Ook voor individuele woningeigenaren zijn verduurzamingsmogelijkheden blijvend nodig.

Het afgelopen jaar gaf ons de ervaring dat we willen, kunnen én zullen blijven samenwerken met onze partners om zo echt het verschil te maken voor verschillende doelgroepen, van huiseigenaren en VvE’s tot ondernemers. Naast de uitvoering van bestaande producten en fondsen werken we hard aan het ontwikkelen van nieuwe proposities. Daarbij brengen we samenwerkingen tot stand tussen publieke en private partijen , zoals de Rijksoverheid, VNG en impact investors.

Kortom: er is nog genoeg te doen.

Stella Vos-van Daatselaar & Arjen Gielen
Directie SVn

02

Verhalen

Twee afgeronde bouwprojecten

Amsterdams woningproject kan dankzij de financiering van een ander project tóch doorgaan

Lees het verhaal

Terrein met containers van S4 energy

Laadstations in Rotterdamse haven belangrijke stap in duurzame binnenvaart

Lees het verhaal

Grote witte, groene hall gebruikt als vergaderruimte

In Titaan werken ondernemers aan een duurzamere wereld

Lees het verhaal

Ruimtelijk appartementencomplex in Schiedam

5 redenen waarom Schiedam VvE’s financiert

Lees het verhaal

03

Maatschappelijke impact van SVn financieringen

De impact van startersleningen in een diagram

Maatschappelijke impact starters

Bekijk de Infographic

De impact van duurzame handelingen in een diagram

Maatschappelijke impact duurzaamheid

Bekijk de Infographic

04

Deelnemers van SVn

05

SVn beheerde in 2023

€ 1,90 miljard

aan financiële regelingen

€ 522 miljoen

aan fondsen

Totaal toevertrouwd vermogen

€ 2,422 miljard

06

Uitvoer van financiële regelingen

In 2023 verstrekte leningen

21.104

leningen

10 10.280 5.332 5.464 18

€ 445

miljoen

€ 22 mln € 174 mln € 57 mln € 191 mln € 1 mln
  • Startersleningen
  • Stimuleringsleningen
  • Duurzaamheidsleningen
  • Transformatieleningen
  • Realisatieleningen

Leningen in beheer eind 2023

103.195

leningen

25 41.627 36.389 25.111 43

€ 1,428

miljard

€ 46 mln € 458 mln € 196 mln € 725 mln € 3 mln
  • Startersleningen
  • Stimuleringsleningen
  • Duurzaamheidsleningen
  • Transformatieleningen
  • Realisatieleningen
07

Fondsmanagement

Totaal fondsvermogen en totaal aantal gefinancierde projecten t/m 2023:

Nederlandse fondsen

Nationaal Warmtefonds

€ 300 miljoen

22.758 projecten

per 1 juli 2021 is SVn geen fondsmanager meer van het Nationaal Warmtefonds

Logo Nationaal Warmtefonds

Fonds Duurzaam Funderingsherstel

€ 20 miljoen

125 projecten

logo Fonds Duurzaam Funderingsherstel

Funs Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE)

€ 90 miljoen

191 projecten

Logo FSFE

BNG Duurzaamheidsfonds

€ 50 miljoen

339 projecten

Logo duurzaamheidsfonds

Europese fondsen

Fonds Ruimte en Economie Den Haag (FRED)

€ 14 miljoen

27 projecten

Energiefonds Den Haag (ED)

€ 18 miljoen

14 projecten

Stadshavens Ontwikkelingsfonds (SOFIE)

€ 20 miljoen

32 projecten

Duurzaamheidsfonds VvE's Den Haag

€ 6 miljoen

33 projecten

08

Jaarverslag 2023

Ons jaarverslag verschijnt digitaal en bevat een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in het afgelopen jaar plus de gehele financiële verantwoording. Het is te downloaden via de button.

Download PDF