Jaarverslag 2022

01

Voorwoord

Het onderwerp ‘energie’ komt in 2022 opvallend vaak voor in het nieuws, op sociale media en in dagelijkse gesprekken. Energiearmoede, energiecrisis, energieprijzen, energietransitie, energiebesparing zijn enkele voorbeelden. Door de oorlog in Oekraïne en door schaarste aan middelen en mensen, is verduurzamen nog uitdagender geworden. Is het niet vanuit het verkleinen van onze ecologische voetafdruk, dan is het wel voor de portemonnee van elke Nederlander. Het werd immers pijnlijk duidelijk dat de prijs van energie behoorlijke impact kan hebben op onze bestedingen.

Toch domineerden naast de energieonderwerpen ook de aanhoudende krapte op de woningmarkt, de stijgende rente en de inflatie in het algemeen. Deze ontwikkelingen maakten het aanbod van extra woningen en daarvoor ondersteunende investeringen in de leefomgeving nog noodzakelijker, al dan niet óók complexer. De drie samenhangende focusgebieden van SVn – volkshuisvesting, energietransitie en stedelijke vernieuwing – bleven daarom ook zeer urgent in 2022. Met onze financieringsoplossingen willen we het verschil maken.

Zo kunnen woningeigenaren met de ‘Duurzaamheidslening’ hun woning verduurzamen en krijgen starters op de woningmarkt met de ‘Starterslening’ net dat duwtje in de rug om hun eerste woning te kopen. Eind 2022 brachten we in samenwerking met NHG de ‘Stimuleringslening kleine VvE’ op de markt, voor VvE’s met maximaal zeven leden/woningen die doorgaans geen bankfinanciering kunnen krijgen voor achterstallig onderhoud én verduurzaming.

Onze fondsen maken grotere projecten voor energieopwekking mogelijk. Zo financiert het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) het zonnepark dat boven op de voormalige vuilstortplaats Schenkeschans bij de EnergieCampus Leeuwarden komt. Sportverenigingen kunnen hun accommodaties verduurzamen met de ‘Sportlening’ van het BNG Duurzaamheidsfonds. En tientallen energiecoöperaties plaatsten in 2022 met een lening uit het Realisatiefonds zonnepanelen op daken of in veldopstelling.

Dat minister Hugo de Jonge zich volledig kan richten op volkshuisvesting is goed te merken. Veel initiatieven komen op gang of krijgen meer ruimte. Zo kregen we vorig jaar 22 miljoen euro extra voor de uitvoering van de Transformatiefaciliteit (voluit: Financieringsfaciliteit Binnenstedelijke Transformatie). Daarmee financieren we sinds 2019 met succes de risicovolle voorfase van woningbouwprojecten.

In 2022 bekeken we hoe we onze maatschappelijke rol nog breder kunnen invullen. Samenwerking is voor ons de rode draad in 2023. Met onze deelnemers, fondsen en samenwerkingspartners, maar ook in co-creatie met nieuwe kennis- en marktpartijen. Door kennis en expertise met elkaar te verbinden, kunnen we samen nóg meer impact maken.

Stella Vos-van Daatselaar & Arjen Gielen
Directie SVn

02

Verhalen

“Dankzij de Transformatiefaciliteit kunnen we versneld ontwikkelen”

Lees het verhaal

“Met een Realisatielening voorzagen we al 7 daken van zonnepanelen”

Lees het verhaal

“De Starterslening was mijn beste kans om in de stad te blijven wonen”

Lees het verhaal

“Met de lening uit de Transformatie-faciliteit kunnen we eerder gaan bouwen”

Lees het verhaal

03

Maatschappelijke impact van SVn financieringen

Maatschappelijke impact starters

Bekijk de Infographic

Maatschappelijke impact duurzaamheid

Bekijk de Infographic

04

Deelnemers van SVn

05

SVn beheerde in 2022

€ 1,60 miljard

aan financiële regelingen

€ 568 miljoen

aan fondsen

Totaal toevertrouwd vermogen

€ 2,168 miljard

06

Uitvoer van financiële regelingen

In 2022 verstrekte leningen

18.544

leningen

6 9.747 5.493 3.273 25

€ 310

miljoen

€ 13 mln € 129 mln € 55 mln € 110 mln € 3 mln
  • Startersleningen
  • Stimuleringsleningen
  • Duurzaamheidsleningen
  • Transformatieleningen
  • Realisatieleningen

Leningen in beheer eind 2022

88.351

leningen

16 33.183 33.271 21.856 25

€ 1,147

miljard

€ 36 mln € 338 mln € 171 mln € 600 mln € 2 mln
  • Startersleningen
  • Stimuleringsleningen
  • Duurzaamheidsleningen
  • Transformatieleningen
  • Realisatieleningen
07

Fondsmanagement

Totaal fondsvermogen en totaal aantal gefinancierde projecten t/m 2022:

Nederlandse fondsen

Nationaal Warmtefonds

€ 350 miljoen

24.426 projecten

per 1 juli 2021 is SVn geen fondsmanager meer van het Nationaal Warmtefonds

Logo Nationaal Warmtefonds

Fonds Duurzaam Funderingsherstel

€ 20 miljoen

101 projecten

logo Fonds Duurzaam Funderingsherstel

Funs Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE)

€ 90 miljoen

134 projecten

Logo FSFE

BNG Duurzaamheidsfonds

€ 50 miljoen

268 projecten

Logo duurzaamheidsfonds

Europese fondsen

Fonds Ruimte en Economie Den Haag (FRED)

€ 25 miljoen

25 projecten

Energiefonds Den Haag (ED)

€ 18 miljoen

13 projecten

Stadshavens Ontwikkelingsfonds (SOFIE)

€ 20 miljoen

29 projecten

Duurzaamheidsfonds VvE's Den Haag

€ 6 miljoen

29 projecten

08

Jaarverslag 2022

Ons jaarverslag verschijnt digitaal en bevat een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in het afgelopen jaar plus de gehele financiële verantwoording. Het is te downloaden via de button.

Download PDF