Jaarverslag 2020

01

Voorwoord

Er valt niet aan te ontkomen om dit jaarverslag te beginnen met COVID-19. De uiteindelijke gevolgen van de pandemie kunnen we nu nog niet overzien, maar zeker is dat ze in vele opzichten nog jarenlang impact zullen hebben.

Iedereen die het afgelopen jaar noodgedwongen veel thuis heeft moeten werken is het belang van goede huisvesting duidelijk geworden. Niet voor iedereen is goede huisvesting vanzelfsprekend. 2020 was het jaar van de alsmaar stijgende woningtekorten en oplopende woningprijzen. De woningmarkt stagneert volledig. Starters werden in 2020 wederom op achterstand gezet.

Met de Starterslening hielpen we vorig jaar ruim 2000 starters bij het kopen van hun eerste woning. De vraag naar de lening neemt toe, zien we in de eerste maanden van dit jaar. Natuurlijk is er veel meer nodig om de positie van de starter op de woningmarkt te verbeteren. Meer woningen bouwen bijvoorbeeld. Ook daar draagt SVn aan bij. Zo verstrekt de Transformatiefaciliteit zakelijke leningen aan projectontwikkelaars om de voorfase van woningbouwprojecten te financieren. Daarmee maken we nu al de bouw van meer dan 2.700 woningen mogelijk.

In het begin van 2020 spraken we over bijna niets anders dan verduurzamen, energie opwek en stikstof. Hoewel de maatschappelijke aandacht logischerwijs verplaatste naar COVID kunnen we wel zeggen dat de urgentie van een gezonde en duurzame leefomgeving duidelijker dan ooit op de kaart staat. SVn speelt een rol van betekenis in de energietransitie. Via SVn en de fondsen die wij beheren dragen wij bij aan bijzondere projecten in de energietransitie zoals het aardgasvrij maken van dorpen, kantoren en sportaccommodaties, windparken en aan minder asbest.

In het vorig jaarverslag maakten we melding van het feit dat SVn met haar deelnemers in gesprek zou gaan over onze activiteiten, de deelnemersovereenkomst en de beheervergoeding die al bijna 25 jaar niet is verhoogd. Waar we toen geen rekening mee hadden gehouden is dat deze bijeenkomsten via Teams moesten plaatsvinden. Laten we profiteren van de nieuwe manieren van digitaal ontmoeten en elkaar in 2021 daarnaast ook weer face-to-face ontmoeten. Wij kijken er naar uit.

Jan Willem van Beek & Stella Vos
Directie SVn

02

Interviews

Interview Starterslening

‘Mensen zeiden tegen me: een kluswoning kopen, zou je dat wel doen?’

Lees het verhaal

Interview BNG Duurzaamheidsfonds

‘Als heel Nederland ons voorbeeld volgt, kunnen kolen- en gascentrales dicht’

Lees het verhaal

Interview Duurzaamheidslening

‘Ik stond ervan te kijken hoe snel het allemaal ging’

Lees het verhaal

Interview Verzilverlening

‘Zonder de Verzilverlening waren we dit hele proces misschien niet gestart’

Lees het verhaal

03

Maatschappelijke impact van SVn financieringen

Maatschappelijke impact Duurzaamheid

Bekijk de Infographic

Maatschappelijke impact Starters

Bekijk de Infographic

04

De cijfers

Het aantal samenwerkingspartners is in 2020 toegenomen van 373 naar 374.

05

SVn beheert in 2020

€ 1,35 miljard

aan financiële regelingen

€ 790 miljoen

aan fondsen

Totaal toevertrouwd vermogen

€ 2,14 miljard

06

Uitvoer van financiële regelingen

In 2020 verstrekte leningen

13.994

leningen

8 6.734 4.912 2.340

€ 177

miljoen

€ 15 mln € 63 mln € 33 mln € 66 mln
  • Startersleningen
  • Duurzaamheidsleningen
  • Stimuleringsleningen
  • Transformatieleningen

Leningen in beheer eind 2020

76.474

leningen

11 22.710 30.504 23.249

€ 1,040

miljard

€ 24 mln € 239 mln € 156 mln € 621 mln
  • Startersleningen
  • Duurzaamheidsleningen
  • Stimuleringsleningen
  • Transformatieleningen
07

Fondsmanagement

Totaal fondsvermogen en projecten

Nederlandse fondsen

Nationaal Energiebespaarfonds

€ 600 miljoen

27.646 projecten

Funs Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE)

€ 90 miljoen

112 projecten

Fonds Duurzaam Funderingsherstel

€ 20 miljoen

51 projecten

BNG Duurzaamheidsfonds

€ 20 miljoen

73 projecten

Fondsen met medewerking van de Europese gemeenschap

Fonds Ruimte en Economie Den Haag (FRED)

€ 14 miljoen

20 projecten

Energiefonds Den Haag (ED)

€ 18 miljoen

13 projecten

Stadshavens Ontwikkelingsfonds (SOFIE)

€ 20 miljoen

20 projecten

Duurzaamheidsfonds VvE's Den Haag

€ 8 miljoen

16 projecten

08

Jaarverslag 2020

Ons jaarverslag verschijnt volledig digitaal. Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen en de gehele financiële verantwoording. Download hem hieronder als PDF.

Download PDF