Nieuws

Nieuws / 21-07-2021

Hypotheeksector staat klaar voor klanten met coronagerelateerde hypotheekproblemen

Een specifieke groep huishoudens is door de coronapandemie financieel geraakt door verlies van werk of inkomen, met mogelijke hypotheekproblemen tot gevolg. Het gaat met name om mensen met flexibele inkomens en huishoudens die voor hun inkomen afhankelijk zijn van ondernemingen in getroffen sectoren.

Dit blijkt uit onderzoek naar de impact van de coronapandemie op de hypotheekmarkt door meer dan twintig organisaties uit de hypotheeksector, onder wie SVn, die hun krachten hebben gebundeld.

Krachten bundelen

De hypotheeksector heeft de krachten gebundeld om samen vooruit te kijken naar de mogelijke lange termijn gevolgen van de coronapandemie op de hypotheekmarkt. De resultaten zijn gebundeld in het plan ‘Krachten bundelen voor hypotheekklanten’. Om nog beter te kunnen anticiperen op een onzekere toekomst is er een scenarioanalyse opgesteld. Scenario’s zijn geen voorspellingen, maar ‘mogelijke toekomsten’ die helpen om gezamenlijk perspectief te bepalen. Zo kunnen de meer dan 20 betrokken organisaties sneller inspelen op zowel positieve als negatieve ontwikkelingen.

Oplossingen 

In specifieke gevallen zijn maatwerkoplossingen mogelijk voor door corona getroffen hypotheekklanten. Zo is er de  ‘Inkomensverklaring Ondernemer’ voor een betere beoordeling van hypotheekaanvragen van ondernemers, ook bij een tijdelijke inkomensdip door corona. Deze oplossing kan breder bekend worden gemaakt bij klanten en adviseurs, en verantwoord worden ingezet. Klanten met (dreigende) betalingsproblemen kunnen eerder in beeld worden gebracht door de onderlinge samenwerking tussen partijen binnen en buiten de sector te versterken. Zo kan er gezamenlijk worden gezocht naar oplossingen om grotere problemen te voorkomen. 

Meer informatie

Wil je meer weten over het plan ‘Krachten bundelen voor hypotheekklanten’? Kijk op de website van NHG