Nieuws

Nieuws / 14-11-2018

Het Klimaatakkoord: Wijk voor wijk verduurzamen

Woningen en gebouwen worden wijk voor wijk verduurzaamd. Dat staat in het voorstel voor hoofdlijnen van de sectortafel Gebouwde omgeving, onderdeel van het deze week gepresenteerde Voorstel hoofdlijnen Klimaatakkoord. Gemeenten moeten het voortouw nemen.

Wijk voor wijk verduurzamen. Dat kan bijvoorbeeld met warmtenetten, warmtepompen of duurzaam gas. Gemeenten maken daar in overleg met bewoners plannen voor, staat in het voorstel. Met een verschuiving in de energiebelasting wordt het gebruik van aardgas ontmoedigd en het gebruik van schone stroom aangemoedigd, is het idee. De woningcorporaties krijgen een rol als startmotor. Zij bezitten veel woningen waardoor de verduurzaming grootschalig kan. Dan dalen de kosten en wordt het ook aantrekkelijk voor mensen met een koopwoning.

Hoe gaan we verduurzaming financieren?

Met een nieuw soort lening, de gebouwgebonden financiering, wordt het voor huizenbezitters eenvoudiger om ook maatregelen te nemen. Banken zijn van plan om “aantrekkelijke gebouw gebonden financieringsmogelijkheden met lange looptijd en lage rente, en dus lage maandlasten” te ontwikkelen.

SVn en het Klimaatakkoord

SVn helpt particulieren, Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) en bedrijven te investeren in de verduurzaming van Nederland. In 2017 nam het aantal verstrekte en aangevraagde leningen voor energiebesparing, verduurzaming en energietransitie van gebouwen en woningen toe. In het Klimaatakkoord is vooral aandacht voor de financiering van VvE’s , “onder andere via SVn”. De financieringsmogelijkheden voor VvE’s “worden uitgebreid”, melden de betrokken partijen.

Eind dit jaar is er een akkoord

Na doorrekening door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) zijn het kabinet en Tweede Kamer aan zet om richtinggevende keuzes te maken. Als het tempo in het proces blijft, kunnen de sectortafels na de zomer aan de slag om de hoofdlijnen om te zetten in concrete bindende en controleerbare afspraken. Eind dit jaar moet er dan een volwassen akkoord liggen.

Klimaatakkoord