Nieuws

Nieuws / 04-07-2019

Geen verbod op asbestdaken. Hoe nu verder?

Voorlopig komt er geen verbod op asbestdaken. Daarmee is ook de komst van een fonds dat particulieren en agrariërs ondersteunt bij de financiering van asbestsanering op de lange baan geschoven. Hoe nu verder? SVn-directeur Jan Willem van Beek geeft antwoord.

Hoe zit het ook alweer met asbest in Nederland?

“Asbest is schadelijk voor de gezondheid en daken met asbest zijn de grootste bron van asbestvezels die nog aanwezig is in het milieu. Het is in Nederland al sinds 1993 verboden om asbest te gebruiken in de bouw. In veel woningen en bedrijfspanden zit echter nog steeds asbest.”

Een verbod op asbestdaken, was het plan?

“Klopt. Na 2024 hadden bestaande daken verboden moeten worden. De Tweede Kamer stemde op 16 oktober 2018 met brede steun in met dat wetsvoorstel van staatssecretaris Van Veldhoven. Begin juni verwierp de Eerste Kamer echter het voorstel. Nu is het afwachten wat er precies gaat gebeuren.”

SVn werkte aan een fonds voor het financieren van asbestsanering?

“Samen met de provincies, gemeenten, banken en de Rijksoverheid werkten we jarenlang aan een fonds. Het doel van dit fonds: particulieren en agrariërs helpen bij de financiering van het verwijderen van hun asbestdaken. Het fonds had in 2019 in de lucht moeten zijn. Nu het verbod er niet lijkt te komen, is die datum onzeker. Het verbod helpt sanering verder te versnellen; zonder is een fonds minder kansrijk.

En nu?

“We blijven in gesprek en zitten zeker niet stil. Dankzij SVn zijn al veel daken asbestvrij gemaakt. Wij financieren sanering van asbestdaken met regelingen in verschillende gemeenten en de provincies Drenthe, Gelderland en Limburg. Daar gaan we natuurlijk gewoon mee door. Bovendien kunnen zowel particulieren als VvE’s die iets aan hun asbestdaken willen doen een Energiebespaarlening van het Nationaal Energiebespaarfonds aanvragen. Voor échte versnelling is echter een fonds nodig. Een fonds met een duidelijke ‘wortel’ zodat het verleidelijk is voor de eigenaar van een asbestdak om aan de slag te gaan.”

Hoe staat het verwijderen van asbest ervoor?

“De hoeveelheid opgeruimde asbestdaken is de afgelopen vijf jaar ruim verdubbeld, blijkt uit cijfers die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat eerder dit jaar deelde. In 2014 is zo’n 6 miljoen vierkante meter gesaneerd, in 2018 kwam de teller boven de 12 miljoen vierkante meter uit. Die versnelling is deels te danken aan een inmiddels gestopte subsidie en verschillende leningen. Het is goed om te zien dat deze maatregelen zoden aan de dijk zetten, maar we zijn er nog lang niet. We hebben in Nederland nog zo'n 80 miljoen vierkante meter daken met asbest. Daar moet wel wat aan worden gedaan. Nu dit niet via een wet gebeurt, is er initiatief vanuit de maatschappij nodig. We zien dit ontstaan bij bijvoorbeeld LTO, Aedes en VEH. Ook SVn zal hieraan bijdragen.”

Waarschuwingslint asbest