Onze fondsen

Ontdek onze fondsen

Onze fondsen

Het stimuleren van maatschappelijke ontwikkeling is niet langer uitsluitend een taak van overheden. Steeds vaker zoeken verschillende partijen elkaar op om hun (beleids)doelen te kunnen realiseren. Een fonds wordt ingezet als financieel instrument waarin zij gezamenlijk investeren. 

Op het gebied van fondsmanagement biedt SVn een totaalpakket aan: van advies tot intensief beheer, van standaard dienstverlening tot maatwerk in complexe trajecten. Onze langdurige relatie met overheden en ervaring met marktpartijen en ondernemers maakt dat wij de verbinding weten te leggen tussen publieke en private samenwerkingspartners.

Een complete samenwerkingspartner

SVn adviseert overheden en marktpartijen bij het vormgeven van een fonds. Denk hierbij aan de keuze voor een governance structuur, maar ook fiscale en juridische zaken waar rekening mee gehouden moet worden. Na de vorming zet SVn zich in om van uw fonds een succes te maken. Dat doen wij door:

  • De acquisitie van projecten 
  • Het toetsen van aanvragen conform de investeringsstrategie van het fonds 
  • Het verstrekken en beheren van financieringen namens het fonds
  • Het informeren van alle betrokken partijen over de ontwikkeling van het fonds

Onze rol als fondsmanager maakt SVn tot een nóg completere samenwerkingspartner. 

Nationaal Energiebespaarfonds

Flink uw huis verbeteren tegen een aantrekkelijke rente

Nationaal Energiebespaarfonds

Sinds 2014 is SVn manager van het Nationaal Energiebespaarfonds voor de consumentenmarkt. Dit fonds is een uitvloeisel van het Woonakkoord 2013 en is bestemd om de uitvoer van energiebesparende maatregelen in en aan woningen te bevorderen.

Fûns Skjinne Fryske Enerzjy

Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) is in 2014 opgericht en heeft als primair doel een bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsambitie van de provincie Fryslân. Het FSFE doet dit door het ter beschikking stellen van financiële middelen aan projecten op het gebied van duurzame energie en energiebesparing. Deze projecten moeten een aantoonbare bijdrage leveren aan de energietransitie in de provincie Fryslân

Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE)

Investeer in een duurzaam Friesland

Fonds Duurzaam Funderingsherstel

Financier de aanpak van serieuze funderingsproblemen aan uw woning

Fonds Duurzaam Funderingsherstel

Woningeigenaren hebben vaak niet de financiële ruimte om de rotte fundering of de daarbij komende problemen zoals scheuren in muren aan te pakken. De Funderingslening van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel is bedoeld voor de financiering van noodzakelijk funderingsherstel. SVn beheert het Fonds Duurzaam Funderingsherstel. Het fonds heeft een omvang van € 100 miljoen. De Rijksoverheid legt met een bijdrage van 20 miljoen euro een solide basis onder het fonds.

ED, FRED en SOFIE

Sinds 2013 beheert SVn een aantal Nederlandse investeringsfondsen die met behulp van een financiële bijdrage vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het leven zijn geroepen.

EFRO heeft als doel om welvaartsverschillen binnen de Europese Unie te verkleinen. Nederland zet gelden uit EFRO in om regionale concurrentiekracht te versterken en de werkgelegenheid te vergroten. EFRO verleent cofinanciering aan projecten gericht op innovatie en duurzame versterking van het midden- en kleinbedrijf. Een onderdeel van EFRO is JESSICA (Joined European Support for Sustainable Investment in City Areas). JESSICA richt zich specifiek op stedelijke gebieden.

  • Energiefonds Den Haag (ED)
  • Fonds voor Ruimte en Economie Den Haag (FRED)
  • Stadshavens Ontwikkelings Fonds voor Innovatie en Economie (SOFIE)
  • Duurzaamheidsfonds VvE’s Den Haag

Lees meer over JESSICA-fondsen

Energiefonds Den Haag (ED)

Duurzaam ondernemen in Den Haag

Fonds Ruimte en Economie Den Haag (FRED)

Investeer in bedrijfshuisvesting in Den Haag

Stadshavens Ontwikkelingsfonds (SOFIE)

Investeren in revitaliseren van de Rotterdamse stadshaven

Duurzaamheidsfonds VvE’s Den Haag

Financiering van duurzaam woningonderhoud voor kleine VvE's