Fondsen

Stadshavens Ontwikkelingsfonds (SOFIE)

De gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam hebben de ambitie om de Rotterdamse stadshavens aantrekkelijker te maken voor nieuw ondernemerschap. In de zomer van 2013 is daarom SOFIE opgericht: het Stadshavens Ontwikkelingsfonds voor Innovatie en Economie.

SOFIE: mede mogelijk gemaakt door Europa

SOFIE is een initiatief van de gemeente Rotterdam en wordt mede mogelijk gemaakt door geld vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Bekijk de lijst met investeringen

SOFIE groot

Investeren in revitalisering van de Stadshavens

SOFIE draagt bij aan de revitalisering van de Stadshavens door kansrijke projecten (mede) te financieren. Innovatie en duurzaamheid zijn hierbij belangrijke pijlers. Gelden uit SOFIE zijn bedoeld voor belangrijke investeringen in het gebied tussen de Erasmusbrug en de Beneluxtunnel.

Revolverend fonds

SOFIE wordt beheerd door SVn en omvat een bedrag van € 6,5 miljoen voor aanvragen in 2014 en 2015. SOFIE is nadrukkelijk geen subsidiepot, maar een revolverend fonds: de leningen worden terugbetaald, zodat het geld weer voor nieuwe projecten gebruikt kan worden.

Voorwaarden voor (co)financiering vanuit SOFIE

Om in aanmerking te komen voor (co)financiering vanuit SOFIE, moet een project tenminste aan een aantal voorwaarden voldoen. De aanvrager moet kunnen aantonen dat:

  • De effecten zichtbaar zijn binnen het stadshavengebied.
  • Hij redelijke inspanningen heeft gedaan om maximale financiering tegen marktvoorwaarden te krijgen, maar dit niet gelukt is (marktfalen).
  • Er sprake is van maatschappelijke meerwaarde, zoals nieuwe werkgelegenheid of vermindering van CO2-uitstoot.
  • Het project aantoonbaar financieel rendement en opbrengstpotentieel heeft en dat hij de lening kan terugbetalen.

 

Financiering vanuit SOFIE aanvragen

Financiering vanuit SOFIE aanvragen? Bekijk het stappenplan en de voorwaarden waar uw aanvraag aan moet voldoen.

Neem contact met ons op

Ziet u mogelijkheden voor projecten die moeilijk tot stand komen? Of wilt u meer informatie over het aanvragen van een lening? Neem contact op met onze manager Fondsontwikkeling Richard Luigjes.

T 31 (0)88 253 94 58
M (0)6 512 137 24
E r.luigjes@svn.nl

Zes vragen over Aardwarmte Vogelaer
Nieuws / 2018-10-03

Zes vragen over Aardwarmte Vogelaer

'SOFIE heeft ons helpen opschalen’
Nieuws / 2018-10-03

'SOFIE heeft ons helpen opschalen’