Nieuws

Nieuws / 30-08-2021

Fonds Wonen in Westerkwartier (Groningen)

Als je in de gemeente Westerkwartier woont dan kun je nu met behulp van het Fonds Wonen aanpassingen aan je woning financieren. Met het fonds van 7,35 miljoen euro heeft de gemeente een stevige basis gezet voor het stimuleren van hun duurzaamheidsbeleid. Vanaf 15 juni 2021 kunnen woningeigenaren een beroep doen op het fonds om bijvoorbeeld het huis beter te isoleren, groene daken te plaatsen of het huis levensloopbestendig te maken. “Het is bijzonder mooi dat we met het Fonds Wonen ervoor kunnen zorgen dat inwoners zowel kunnen verduurzamen als ook langer in hun woning kunnen blijven wonen,” vertelt Ewout de Jong namens Gemeente Westerkwartier.

Waarom dit fonds?

“De gemeente Westerkwartier heeft sinds vorig jaar een vijfjarenplan voor hun duurzaamheidsbeleid. Landelijk is er de doelstelling om in 2030 50% minder en in 2050 95% minder co2 uit te stoten in vergelijking met 1990. Onder de inwoners van de gemeente leeft daarnaast de wens om hun huis aan te kunnen passen om er langer te kunnen blijven wonen. Het Fonds Wonen geeft aan de inwoners de middelen om dit ook uit te voeren”, vertelt De Jong. “De gemeente Westerkwartier heeft een duurzaamheidsbeleid dat bestaat uit drie pijlers: toekomstbestendige woonsituatie, klimaatvriendelijke leefomgeving en circulaire economie. Het Fonds Wonen is onderdeel van de eerste pijler.”

“We hebben in ons duurzaamheidsbeleid opgenomen dat we de vraag naar energie willen laten afnemen. Door deze regeling helpen we bij het financieren van energiebesparende maatregelen in het huis. We informeren onze inwoners actief over de regelingen, zodat het ook leeft en de inwoners er bekend mee zijn.”

Betrokkenheid van inwoners

Dat de gemeente Westerkwartier inzet op betrokkenheid van de inwoners levert positieve reacties op: “Een inwoner van de gemeente wees ons al langere tijd op de Verzilverlening. Ze had namelijk de wens om haar huis te verduurzamen en te verbouwen zodat ze er langer kon blijven wonen. Op dat moment konden wij als gemeente haar nog niet verder helpen. Nu met het Fonds Wonen kunnen we dat wel. Daarop belde deze inwoner ons heel enthousiast op begin deze maand. Ze is zich nu aan het oriënteren op de mogelijkheden voor verduurzaming en ‘langer thuis’-aanpassingen van haar woning. Dat we als gemeente dit voor elkaar kunnen krijgen is erg fijn.”

De regeling

Het Fonds Wonen bestaat uit twee regelingen: een Stimuleringslening voor particuliere huiseigenaren en een Verzilverlening* voor huiseigenaren vanaf 58 jaar. Met de regelingen kan je aanpassingen aan je huis financieren. Ook kun je met behulp van het fonds meedoen aan zon-opwekprojecten van energiecoöperaties in de gemeente. Naast het Fonds Wonen biedt Westerkwartier ook de Starterslening aan die starters op de woningmarkt helpt de financiering voor hun eerste huis mogelijk te maken.

Door een brede regeling aan te bieden aan woningeigenaren, zorgt de gemeente ervoor dat veel inwoners er toegang toe hebben. Met het bedrag dat beschikbaar is gekomen, is er op korte termijn geld voor een groot aantal initiatieven van woningeigenaren binnen de gemeente. Doordat het een revolverend fonds (uitgeleend geld wordt na aflossing weer opnieuw uitgeleend) betreft blijft het geld ook in de toekomst beschikbaar voor inwoners van de gemeente. Het fonds wordt beheerd door SVn. Lees hier meer over de mogelijkheden binnen het Fonds Wonen van de gemeente Westerkwartier of via de website van de gemeente.

*De Verzilverlening is een lening waarmee je je huis kunt opknappen en verbeteren. Je betaalt dit met de overwaarde van je huis. Daardoor krijg je geen extra maandlasten. Na verkoop van je huis wordt de lening met de verkoopopbrengst afgelost.