Stimuleringslening

Algemeen

Er zijn twee verschillende type Stimuleringsleningen waarbij ieder type haar eigen specificaties kent. Hieronder zijn de specificaties van de verschillende Stimuleringsleningen en hun onderlinge verschillen en overeenkomsten in tabelvorm weergegeven. Deze hieronder genoemde kosten is de klant aan SVn verschuldigd en worden ingehouden op het totale leenbedrag. Voor meer informatie over de Stimuleringslening, voor de leningnemer, bekijk de pagina. 

 

Stimuleringslening

Stimuleringslening met uitgestelde aflossing

Verstrekking

Op aanwijzing van de gemeente/provincie voor zover de gemeente voldoende budget heeft in haar fonds.

 

Hoofdsom lening

Door de gemeente/provincie vastgesteld.

De hoofdsom van een consumptieve lening voor particulieren is wettelijk gemaximeerd tot € 75.000,-.

Looptijd

Af te stemmen op de aard van de investering. Maximaal 30 jaar, afwijkingen zijn op verzoek gemeente/provincie mogelijk. De looptijd van een consumptieve lening voor particulieren is gemaximeerd op 15 jaar.

Rente-percentage

Vast te stellen door gemeente/provincie, minimaal 0,50% voor hypothecaire leningen en 1,40% voor consumptieve leningen (prijspeil 2019).

Incasso

Automatische incasso is verplicht.

 

Vervroegde aflossing

Te allen tijde toegestaan.

Afsluitkosten

€ 850,- voor hypothecaire leningen (prijspeil 2019).

Dit bedrag wordt jaarlijks door SVn per 1 oktober opnieuw vastgesteld voor het opvolgende jaar en gepubliceerd op de SVn-website.

 

Overige kosten

Kosten Notaris *

*indien van toepassing

Kosten Zakelijke financieringen

Kosten Notaris *

Afsluitkosten lening: 1,00% over de hoofdsom lening

met een minimum van € 1.500,00 (prijspeil 2019).

*indien van toepassing

 

Akte

Notarieel of onderhands.

 

Zekerheden

Hypothecaire inschrijving of onderhandse akte.

 

Garantie

Geen.

 

Krediettoets

Onderhands: GCK en intern krediet beleid, Hypothecair: GHF, NHG, Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet en aanvullende regels SVn uit Informatiemap (zie hoofdstuk G).

 

Algehele aflossing

Indien er hypotheek is gevestigd, dient de lening altijd bij verkoop te worden afgelost.

Bij een onderhandse, consumptieve lening, geldt deze verplichting niet.

Rentevastheid

Gehele looptijd vast, of bij de toekenning overeengekomen rentevastheidperiode.

Rente en aflossing

Op basis van maandannuïteiten.

Alleen rente.

Betaling maandtermijn

Maandelijks.

 

Terug