Nieuws

Nieuws / 11-07-2019

Blog: De geesten zijn rijp voor een oplossing voor asbestdaken

Asbestdaken zouden verboden worden per 2024. De wet lag klaar en een fonds om particulieren en bedrijven te helpen bij de financiering van het verwijderen van asbest stond in de steigers. Het verbod sneuvelde in de Eerste Kamer. Zonde. Al is er ook reden voor optimisme.

Alwéér niet?! Op het kantoor van SVn in Amersfoort werd op 4 juni even flink met de ogen gerold. Eerst uitstel en nu afstel?! Vorig jaar werd de wet nog met een overweldigende meerderheid aangenomen door de Tweede Kamer. Veel partijen die toen voor stemde, VVD, PvdA, CDA en PVV, kwamen daar bij de stemming in de Eerste Kamer op terug. Hoofdreden: Twijfel over de haalbaarheid, betaalbaarheid en uitvoerbaarheid van tijdige sanering bij een wettelijk verbod in 2024.

Hoe nu verder? Het optimistische antwoord: we zijn al aardig op weg. Veel dakeigenaren voelen nu al de urgentie om hun asbestdaken te saneren. Ook veel regionale en lokale overheden pakken de handschoen op. SVn merkt dat dagelijks. Wij financieren sanering van asbestdaken met regelingen in verschillende gemeenten en provincies. Daar gaan we natuurlijk gewoon mee door. Asbestdaken zijn immers een risico voor de gezondheid en het milieu. Hoe minder van dit soort daken hoe beter.

We hebben nog een lange weg te gaan. De 80 miljoen vierkante meter daken met asbest in Nederland moet verdwijnen. Hoe eerder hoe liever. Om optimistisch te blijven: Zowel voor als tegenstanders van het verbod zijn het erover eens dat er íets moet gebeuren om asbest versneld van het dak te krijgen. De geesten zijn rijp voor een oplossing. Welke oplossing? Daar praten betrokken partijen en de staatssecretaris na de zomer over.

En dat landelijke asbestfonds, waar SVn, het Rijk, gemeenten en provincies de afgelopen jaren aan gewerkt hebben? Dat staat nu even in de ijskast. Als de roep om een financiering voor eigenaren van asbestdaken aanzwelt, denkt SVn graag mee. We kunnen snel schakelen, want veel voorwerk is al gedaan. Hoe zo’n oplossing eruit moet zien? Ik zou gaan voor iets wat aansluit bij bestaande regionale en provinciale regelingen.

De stimulerende werking van een financieringsoplossing is ook belangrijk. Nu er voorlopig geen verbod komt, ontbreekt de noodzaak voor dakeigenaren om snel tot actie over te gaan. Dus moeten we het zo verleidelijk mogelijk maken. Om te beginnen met een financiering met een lage rente die makkelijk aan te vragen en voor een grote groep eigenaren beschikbaar is. Die lening gecombineerd met een subsidie kan voor particulieren en ondernemers met een asbestdak een extra stimulans zijn.

Over de toekomst van het asbestbeleid in Nederland zal de komende maanden nog veel gepraat worden. Dát asbestdaken moeten verdwijnen staat buiten kijf. Hoe en wanneer precies is nog even de vraag. Over de financiële regeling om hieraan bij te dragen, praat SVn graag verder.

Jan Willem van Beek, directeur SVn

Jan Willem Van Beek Svn