Nieuws

Nieuws / 17-05-2021

240.000 zonnepanelen gefinancierd via SVn in 2020

Het aantal zonnepanelen in Nederland is in 2020 flink gegroeid. Vorig jaar werden ruim 240.000 zonnepanelen geplaatst met leningen van SVn en de fondsen waar SVn fondsmanager van is. Een mooi aantal, vindt directeur Stella Vos. “Eén op de 20 zonnepanelen die vorig jaar is geïnstalleerd op Nederlandse huur- en koopwoningen is door of via SVn gefinancierd.”

Dat blijkt uit het jaarverslag van SVn. Vooral bij huiseigenaren die een ‘duurzame’ Stimuleringslening of Duurzaamheidslening aanvroegen is zonne-energie populair. “90 procent van deze SVn-leningen is gebruikt om zonnepanelen te leggen”, legt Vos uit. “Sommigen combineren dit met isolatie, isolerende deuren of maatregelen om de woning levensloopbestendig te maken.” In bijna de helft van de gevallen gaat het om een Duurzaamheidslening. Gemiddeld werden dertien zonnepanelen op een woning gelegd. Kosten? “Gemiddeld ongeveer 4900 euro exclusief btw.”

Grote projecten, grote impact

Ook bedrijven, scholen, kantoren, VvE’s en sportverenigingen investeerden flink in groene energie. Het BNG Duurzaamheidsfonds, Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) en het Nationaal Warmtefonds financierden naar schatting ruim 58.000 zonnepanelen. “Dat zijn vaak grote projecten”, zegt Vos. “De impact van één lening is dus groot. Met één lening aan een school, bedrijf, VvE of sportvereniging worden veel meer zonnepanelen gelegd dan met een lening aan een particuliere woning-eigenaar.” Maar er is nog een boel te doen, stelt Vos. “Er zijn nog veel sportkantines, kantoren en appartementencomplexen zonder zonnepanelen. Volop kansen dus!"

Doelen Klimaatakkoord stapje dichterbij

In 2030 komt 70 procent van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, is de afspraak in het Klimaatakkoord. Dat gebeurt met windturbines op zee, op land en met zonnepanelen op daken en in zonneparken. “Met iedere lening komen we een stapje dichterbij dat doel”, zegt Vos. “De zonnepanelen die door of via ons zijn gefinancierd leveren samen in één jaar 68,8 gigawattuur elektriciteit. Dat is genoeg voor 26.660 huishoudens, vergelijkbaar met het aantal huishoudens in de hele gemeente Rijswijk."

SVn in 2020

Eind 2020 waren 341 gemeenten en 9 provincies deelnemer bij SVn. Namens hen voert SVn 817 regelingen uit met een eigen doelstelling en funding. SVn verstrekte vorig jaar in totaal 13.994 leningen, ruim 7 procent minder dan een jaar eerder. De gemiddelde hoofdsom van de leningen steeg met 10 procent tot 12.600 euro. In totaal verstrekte SVn in 2020 voor 176 miljoen euro aan leningen. Daarnaast is SVn fondsmanager van onder meer het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE), Fonds Duurzaam Funderingsherstel, BNG Duurzaamheidsfonds en het Nationaal Warmtefonds.